Updates from September, 2006 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Joe 20:06 on September 22, 2006 Permalink  

  Congres HKU: Upload 

  Afgelopen donderdag werd bij de HKU te Hilversum het congres Upload gehouden, met als thema Users as Designers and Designers as Toolmakers.

  Net als een week eerder, bij de Emerce Eday, was het thema co-creation het centrale punt van de meeste lezingen. Maar nu vanuit het perspectief van de ontwerper (designer, ontwikkelaar).

  Jeroen van Mastrigt hield zijn betoog rond de gebruiker als “creator”, waarbij hij constateerde dat de creatieve revolutie nogal beperkt gebleven is. Net zoals de opkomst van het kopieer-apparaat in de jaren 1970 niet tot het uitgeven van hoogstaande, onafhankelijke literatuur heeft geleid, blijft ook nu de echt vernieuwende creatie veelal het domein van de professionele auteur, vormgever enzovoorts. Wat daarentegen wel een hoge vlucht genomen heeft, is de “mashup cultuur”, geïllustreerd aan de hand van de hip-hop muziek met z’n samples. Volledig nieuwe creaties blijven beperkt, het remixen is daarentegen zeer populair en leidt tot interessante nieuwe ontwikkelingen.
  De conclusie luidt, vertaald naar het internet: zorg voor goede “tools” voor gebruikers (open content en API’s) en die gebruikers doen de rest, het ontwikkelen van nieuwe toepassingen waar je als initiatiefnemer zelf niet op gekomen was. De gebruikers als ontwerper op basis van bestaande componenten, waarbij de verantwoordelijkheid voor die componenten bij de professionele ontwikkelaar en designer blijft liggen. En dit is geheel in overeenstemming met de ondertitel van het congres: Users as Designers and Designers as Toolmakers.

  André Platteel van Somanydynamos gaf een meer filosofische invulling aan het begrip co-creation. Zijn uitgangspunt: het huidige communicatie (marketing) paradigma gaat uit van volledige controle door de afzender, als de ontvanger er mee aan de haal gaat wordt dat als onwenselijk gezien (denk aan juridisch gekrakeel rond spoof ads en mash ups). De identiteit van de afzender staat vast en wordt volledig door de afzender gecontrollerd. Deze benadering gaat uit van het tekort als drijvende kracht voor de vraag. Communicatie is een verkapte monoloog, de grenzen staan vast en de kaders zijn gegeven.
  Daar tegenover staat co-creatie, met als kenmerken open bronnen, communicatie in twee richtingen. Identiteit is een nomadisch begrip, afhankelijk van de context. De gebruiker bepaalt zijn eigen relatie tot het gebodene, past het in de eigen kaders in. De kenmerken van co-creatie zijn hiermee:
      •    het mede ontwikkelen
      •    mede betekenis geven
      •    mede verantwoordelijkheid nemen
  Aan de ontwerpers is hierin de taak om niet langer een dichtgetimmerd eindproduct, maar een medium voor co-creatie te bieden.

  Andere lezingen gingen over het beiden van meer inzicht en geven van grip op informatiestromen (Ingrid Mulder voor het Telematica Instituut), de Creative Commons licentie als juridische basis voor co-ceratie (Paul Keller, Waag Society). Laurens Vreekamp (KRO) leidde een hilarische interactieve sessie, waarbij het publiek participeerde in een ontwerp-opdracht. Eerst vanuit het perspectief rond 1999 (denk Java Applet voor interactieve menu’s), daarna vanuit het perspectief van 2006 met alle web 2.0 gimmicks als gradients en tag clouds.
  Robert Gaal (BlueAce) gaf inzicht in de praktijk van een site voor en door gebruikers: eKudos, een nieuws site waarbij de gebruikers samen het nieuws redigeren maar ook bepalen wat het meest relevant is. Hanne Marckman (Keesie) liet zien hoe communicatie voor jongeren aangepakt kan worden: het draait om participatie, eenrichtingsverkeer wordt als leugen gezien, zeker als die van een officiële instantie komt.

  Het congres werd afgesloten met een panel discussie waar alle onderwerpen nog eens aan bod kwamen. Hier miste ik de richting een beetje, de discussie ging veel kanten op zonder tot duidelijke standpunten te komen.

  Concluderend lijkt het er op dat co-creation het buzzword van najaar 2006 is. Congres Upload heeft er zeker toe bij gedragen om de betekenis van dit buzzword in te vullen en designers voor het web te prikkelen hier kritisch over na te denken. Minder buzz, meer inhoud, precies wat van een goede gereedschapsmaker verwacht mag worden.

  Update: zie ook dit geweldige filmpje van Zefrank over de lelijkheid van MySpace, en waarom dat goed is volgens hem (“Thinking – so you don’t have to“)

   
 • Joe 13:27 on September 15, 2006 Permalink  

  Emerce eday impressies 

  Gisteren werd in de Van Nelle ontwerpfabriek de Emerce Eday gehouden.
  Van de keynotes en enkele sessies zijn inmiddels een aantal prima verslagen te vinden, ik beperk me hier tot een aantal dingen die me persoonlijk opvielen.

  Michael Jones over Google Earth
  De eerste keynote werd gehouden door Michael Jones, grondlegger van Keyhole, het bedrijf dat door Google werd overgenomen om als Google Earth verder te gaan.
  De kern van zijn betoog is dat Google Earth in feite een soort onderlaag, zeg maar het ruitjespapier vormt voor de toepassingen die de rest van de wereld hierop verder bouwen. Hij demonstreerde dit heel beeldend in Google Earth, door Schiphol te tonen. Langzaam uitzoomen maakte duidelijk dat het hier niet om het echte Schiphol ging, maar het model in Madurodam (Den Haag).
  Zoals Madurodam een handig model is om snel grip op Nederland te kunnen krijgen, is Google Earth een zelfde soort model voor de hele wereld. Met het verschil, dat iedereen zijn toepassingen bovenop dit geavanceerde ruitjespapier kan toevoegen, en daarmee waarde aan het model toevoegt.

  Werner Vogels over Amazon als technologie provider
  De tweede keynote ging over het business model van Amazon, gezien door de ogen van CTO Werner Vogels.
  Deze presentatie had wat minder vaart en kon mij minder overtuigen. Werner Vogels gaf een paar keer duidelijk aan dat hij het bedrijf vanuit het perspectief van de technologie bekijkt, letterlijk: Amazon is een techonlogie bedrijf, geen retailer. De technologie van Amazon is inderdaad indrukwekkend, en vormt beslist de basis voor het uitgebreide netwerk van (zelfstandige) handelaren die hun waren via Amazon verkopen.
  Toch kwam dit niet helemaal overtuigend over, ik kreeg de indruk dat het verhaal net wat geforceerd op het eday thema was afgestemd. Zelf had ik deze spreker graag op zijn eigen terrein gehoord, bijvoorbeeld over de nieuwe services S3, SQS en EC2 – inclusief hun business model.

  Mark Hansen over de Lego Factory, co-creation in de praktijk
  Een kijkje in de keuken van de Lego Factory, waar een grote schare van enthousiaste en soms fanatieke Lego gebruikers hun eigen modellen kunnen ontwerpen, bouwen en verkopen.
  Heel interessant om te horen welke uitdagingen in de praktijk ontstaan door met zo’n betrokken community samen te werken. Ook op het interne front was het een enorm logistiek project om de tienduizenden varianten van lego blokjes zo te organiseren dat alle ontworpen modellen ook daadwerkelijk besteld kunnen worden.

  Joseph Jaffe over marketing na de TV spot
  De 30 seconden TV spot is dood, dat weten we allemaal. Maar wat dan? Joseph Jaffe somt de alternatieven op. Alles is geoorloofd, mits authentiek en verrassend. Hij komt met een citaat dat zoveel zegt als: ik zie alleen wat ik niet zag. Met andere woorden: we hebben een prima filter om variaties op een bekend stramien weg te filteren, alleen het echt originele valt op. Daarbij komt het criterium van authenticiteit: een viral werkt alleen als die authentiek is. Zet een zogenaamd spontane actie in scène, en het publiek zal het uitvinden en je genadelos afstraffen. Alleen door echte vrijheid te bieden kan het verrassende gebeuren.
  Hij demonstreert dit aan de hand van Mastercard. In de loop van de tijd zijn vele parodieën op het thema Priceless verschenen, waarop Mastercard besloot om een soort competitie uit te schrijven in een heel vast stramien. Het voorbeeld filmpje van Mastercard is ergerlijk saai, het contrast met een professioneel ogende parodie (over de consequenties van de winst van de World Series door de Red Sox) kon niet groter zijn.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel

Twitter links powered by Tweet This v1.8.3, a WordPress plugin for Twitter.