Networkshop Mobiele Augmented Reality

(Note: this article and slides are in Dutch)

Afgelopen donderdag heb ik bij CoworkCompany in Leiden voor een tiental geïnteresseerden een introductie op het gebied van Mobiele Augmented Reality gegeven. De slides van deze gebeurtenis staan hieronder.

Deze workshop werd gegeven in de serie Networkshops waarbij regelmatig interessante workshops voor en door zelfstandigen worden gehouden.

Reblog this post [with Zemanta]