De waarde van RDF en OWL voor het semantic web zit in het universele karakter van de beweringen die in deze taal worden uitgedrukt. Dat geldt niet voor microformats, die hebben pas waarde als ze in de juiste context, als microformat van een bepaald type, herkend worden. Maar deze context is wel eenduidig gedefinieerd. De stap van microfomat naar RDF beschrijving kan hiermee eenvoudig overbrugd worden door deze context, de definitie, in RDF termen te beschrijven. Vervolgens kan de microformat content getransformeerd worden in geldige RDF en hebben we “pure” semantic web content.

Om dit soort transformaties mogelijk te maken, wordt er binnen de W3C gewerkt aan Gleaning Resource Description from Dialects of Languages, kortweg GRDDL. Deze techniek is bedoeld voor het transformeren van geldige XML en XHTML documenten. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om, via een XSL transformatie, XFN gegevens vanuit een web pagina om te zetten naar FOAF (RDF).

Dit is een veelbelovende techniek die het mogelijk maakt om ook de relatief makkelijk te maken content, zoals microformats, volwaardig deel te laten zijn van het “moeilijke” Semantic Web.

Vergelijking Microformats en Semantic Web
Begrip Microformat Conversie Semantic Web
Gegevens Tags RDF
Verzameling Folksonomy GRDDL Ontology
Vinden Tag search, -clouds SPARQL

[ratings]