Het Semantic Web is niet direct verbonden met een vaste keuze voor standaarden en technieken. Wel is het zo dat in de praktijk de standaarden van het World Wide Web Consortium het meest gebruikt worden.

De kern van het Semantic Web wordt gevormd door representatie van informatie in een abstracte taal, RDF (Resource Description Framework). Deze beschrijft beweringen als triples {onderwerp, relatie, kenmerk}.
Bijvoorbeeld: {"boek", "heeft een", "auteur"}.
Iedere component wordt weer beschreven met een URI (Uniform Resource Identifier), waarmee het begrip uniek gedefinieerd wordt. Een eend is op die manier of een vogel, of een auto, zonder dat je dat uit de context hoeft af te leiden. En een bank op op te zitten hoef je niet te verwarren met het intituut waar je je geld laat bewaren. Om deze definities officieel vast te leggen en te beheren, wordt er gebruik gemaakt van ontologies, vaak beschreven in OWL
(Web Ontology Language)
. Om vervolgens gegevens te zoeken op het Semantic Web, wordt er momentel een eigen zoektaal ontwikkeld, SPARQL, die doet denken aan de manier waarop je gegevens uit een database opvraagt (SQL). Daarmee zijn zoekopdrachten te formuleren die vele malen krachtiger zijn dan wat huidige zoekmachines als Google kunnen bieden.

Dit zijn de meest gebruikte technieken van het semweb, in de praktijk is het een zeer uitgebreid wetenschappelijk veld waar nog hard aan gewerkt wordt.

Freebase: tagging muziek stijl van Brian Eno

Juist de laatste tijd wordt er veel aandacht besteed aan het voor de gewone gebruiker toegankelijk maken van semantic web toepassingen. Daarbij wordt de achterliggende techniek onzichtbaar, de gebruiker bewerkt gewoon gegevens die verband met elkaar hebben, geholpen met suggesties over verbanden met al aanwezige gegevens. Zeg maar “tagging” met hulpmiddelen, zoals auto-complete voor bestaande tag waardes. Bij een nieuwe tag waarde wordt er meteen gevraagd naar wat uitgebreidere informatie over wat de tag beschrijft. Een mooi voorbeeld van een user interface voor deze techniek is Freebase, momenteel nog in alpha test fase (review). Deze interface is ondenkbaar zonder de inmiddels welbekende Ajax ofwel web 2.0 technieken.
[ratings]