Zoals al eerder met bijvoorbeeld email gebeurde, is er in het begin van de nieuwe ontwikkelingen alleen oog voor de onbegrensde mogelijkheden die met semweb technieken geboden worden. Pas later verschijnen de virussen en spam die misbruik van deze nieuwe mogelijkheden maken. Zo zijn er bij veel semweb– en microformat technieken wel de nodige discussies gaande over de bescherming van privacy en het voorkomen van misbruik, maar structurele oplossingen zijn vaak nog niet voorhanden.

Een interessant voorbeeld om misbruik te voorkomen, is de anti-spam maatregel voor het sociale netwerk formaat FOAF (Friend of a Friend). Dit is een RDF dialect om relaties tussen personen aan te geven. Hierbij zijn email adressen zodanig versleuteld, dat ze een persoon uniek identificeren, maar nooit tot het oorspronkelijke email adres herleid kunnen worden, als je dat niet zelf al kende.

Een voorbeeld:

<foaf:Person>
  <foaf:name>John Doe</foaf:name>
  <foaf:mbox_sha1sum>a3de021f2815fc210f9e9...</foaf:mbox_sha1sum>
  ...
</foaf:Person>

De sha1 sum kan wel eenvoudig uit het email adres johndoe@example.com worden berekend, andersom is niet mogelijk.

[ratings]